Home / Tài liệu Vật lý hay / Định nghĩa, công thức tính nhiệt lượng và lưu ý quan trọng

Định nghĩa, công thức tính nhiệt lượng và lưu ý quan trọng

Khái niệm nhiệt lượng là gì, công thức tính nhiệt lượng ra sao, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết hướng dẫn sau đây nhé.

Công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào : Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật

Nhiệt dung riêng của một chất: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C

Công thức tính nhiệt lượng:

Công thức tính nhiệt lượng thu vào Q = m * c * ∆t trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kgK)

Lưu ý:

Để tính được nhiệt lượng Q khi có sự trao đổi nhiệt (có vật tỏa nhiệt, vật thu nhiệt), khi công nhận sự bảo toàn năng lượng, thì cần phải có được cả hai đại lượng Qtỏa và Qthu

Tuy nhiên, cả hai đại lượng này đểu không đo được trực tiếp mà chỉ có thể khảo sát được qua các đại lượng trung gian (thời gian, lượng nhiên liệu tốn, những kiến thức này về sau khi học định luật Jun-len-xơ và năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu HS mới được học).

Nhiệt lượng Q phụ thuộc đồng thời vào ba đại lượng c, m, ∆t0C, khi nghiên cứu sự biến đổi của Q phải xét sự biến đổi của từng đại lượng khi các đại lượng còn lại không đổi, để có thể hiểu sâu hơn về kiến thức được học trong đời sống hàng ngày như:

  • Đun hai lượng dầu ăn và nước có khối lượng bằng nhau tăng đến cùng một nhiệt độ thì thấy nước cần thu nhiều nhiệt lượng hơn
  • Khi đun hai ấm nước thì thấy ấm nước đầy thu được nhiều nhiệt lượng hơn vì đun mất nhiều thời gian hơn
  • Khi đun cùng một siêu nước đến nhiệt độ càng cao (độ tăng nhiệt độ càng lớn) thì càng lâu, nghĩa là nhiệt lượng mà nước cần thu là càng lớn

Từ đó ta nhận thấy, nhiệt lượng Q mà vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ, khối lượng m và chất làm vật.

Check Also

5247396 image 310x165 - Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9 – Phạm Ngọc Tiến

Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9 – Phạm Ngọc Tiến

Cuốn sách Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9 do tác giả Phạm Ngọc Tiến biên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *