Home / Tài liệu Ngữ văn hay / Tài liệu Ngữ văn lớp 9 / Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9

Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9

Quyển sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tập Làm Văn 9 đáp ứng trọng tâm các yêu cầu về kĩ năng và yêu cầu về kiến thức cần có khi học môn Ngữ Văn nói chung và môn Tập làm văn nói riêng.Quyển sách này cũng được chú ý biên soạn nhiều bài văn củng cố, mở rộng – nâng cao kiến thức, kĩ năng và tổ chức hệ thống đề bài để “học” luôn đi đôi với “hành”.Những đề bài mở rộng và nâng cao trong quyển sách này không quá khó và luôn gắn với các bài học trong sách giáo khoa luôn gắn với khả năng tiếp nhận của học sinh.

boi duong nang luc tap lam van 9 - Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *